دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

....ثبت نام کلاس های آمادگی المپیاد نانو شروع شد.... 

آبان 98

مهر 98 (2)

مهر 98 (1)

پنجمین نمایشگاه دانش آموزی (2)

پنجمین نمایشگاه دانش آموزی (1)

نیمه فروردین.اردیبهشت98

اسفند97

بهمن 97

ویژه برنامه یلدا

نیمه دوم آذر 97- 2

مشاهده مطالب قدیمی تر...