فارسیEnglishفرانسه

کادر آموزشی

نام و نام خانوادگی دبیر

رشته تدریس

سرکار خانم اشرف آقاجانی

دبیر عربی

سرکار خانم لیلا آذری

دبیر فیزیک

سرکار خانم  پونه اسلامی

دبیر شیمی

سرکار خانم  مریم اشرفی

دبیر زبان خارجه

سرکار خانم  مریم اعلایی

دبیر زبان فارسی- نگارش

سرکار خانم مریم بخشی

دبیر دین و زندگی

سرکار خانم بتول توکل

دبیر آمادگی دفاعی

سرکار خانم زهره جعفری

دبیر زبان خارجه

سر کار خانم مرجان حاج مرادی

دبیر زیست

سرکار خانم سارا حقیقت صفت

دبیر ریاضی - هندسه

سرکار خانم مرضیه حکمت پور

دبیر ورزش

سرکار خانم مهین خوش سیما

دبیر شیمی

سرکار خانم فلور درب امامیه

دبیر معارف  

سرکار خانم  مهری راوش

دبیر زبان خارجه

سرکار خانم زهرا رشادی

دبیر مبانی

سرکار خانم سیمین سپهری

دبیر تاریخ

سرکار خانم مریم شیری

دبیر ادبیات فارسی - نگارش

سرکار خانم سیمین صمیمیان

دبیر جغرافی

سرکار خانم افسانه صنعتی

دبیر زمین شناسی

سرکارخانم شهین طاهری

دبیر ادبیات فارسی

سرکار خانم مرضیه عابدی

دبیر فیزیک

سرکار خانم مریم غفوری

دبیر تفکرو سوادرسانه ای

سرکار خانم  زهره کدخدائی

دبیر جبر- گسسته

سرکار خانم ناهید کیانی کیخسروی 

دبیر شیمی

سرکار خانم فاطمه زهرا مجیری

دبیر دین و زندگی

سرکار خانم فاطمه هارونی

دبیر زبان فارسی

جناب آقای فرشاد ایرجی

دبیر فیزیک

جناب آقای ایاز بهرامی

دبیر هندسه تحلیلی

جناب آقای  مسعود کاظمی

دبیرحسابان -دیفرانسیل

جناب آقای  حسن نجفی

دبیر ریاضی - آمار