دبیرستان متوسطه دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

سوالات پایه دهم- دی 96

فایل ضمیمه حاوی سوالات امتحانات دی ماه 96- پایه دهم

فایل های ضمیمه :

نمونه سوال تفکر و سواد رسانه ای- پایه دهم

فایل ضمیمه را ملاحظه نمایید.

فایل های ضمیمه :

نمونه سوالات زیست شناسی دهم

فایل های ضمیمه را ملاحظه نمایید.

فایل های ضمیمه :
1. 1.pdf
2. 2.pdf
3. 3.pdf
4. 4.pdf
5. 5.pdf
6. 6.docx

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی-مرحله اول

ادامه مطلب...

نمونه سوالات آزمون ورودی پایه دهم

...