فارسیEnglishفرانسه

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان دانشگاه صنعتی-کوی اساتید-دبیرستان دخترانه دانشگاه صنعتی

تلفن:   33912935 - 33912993

فکس:33912993

ایمیل:mdsan@isfedu.ir