فارسیEnglishفرانسه

بودجه بندی مرحله اول پیشرفت تحصیلی 26 آذر 97

بودجه بندی مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی مورخ 26 آذرماه 97 را در فایل ضمیمه ببینید.

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی- یازدهم ریاضی و تجربی

نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی- دهم ریاضی و تجربی

فایل های ضمیمه :