فارسیEnglishفرانسه

آزمونهای طول سال 97 قلمچی

جهت مشاهده بودجه بندی و تاریخ آزمونهای قلمچی در طول سال تحصیلی 98-97، فایلهای ضمیمه مربوط به پایه خود را مشاهده نمایید.