دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

.... کلاس های ضبط شده را در اکانت شخصی خود در سامانه lms ببینید.... 

خبرهای دبیرستان | جلسه حضوری مشاوره گروهی پایه 11

همیاران معلم
1398/01/27 12:12:01
پوستر روز فیزیک
1397/09/13 09:03:48
قبولی کنکور 95
1396/09/18 10:10:00
حذفیات کنکور 97
1396/08/21 12:35:08
قبولی کنکور 96
1396/08/18 10:10:00
قبولی کنکور 94
1394/06/30 10:10:00
قبولی کنکور 92
1392/06/30 10:10:00
قبولی کنکور 91
1391/06/30 10:10:00
قبولی کنکور 90
1390/06/30 10:10:00
بازگشت به صفحه قبل...