دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

.... کلاس های ضبط شده توسط دبیران را از لینک کلاس مجازی ببینید.... 

رتبه های ممتاز امتحانات پایانی

اسامی دانش آموزان کوشای مدرسه در امتحانات خردادماه 96