دبیرستان دوره دوم دخترانه دانشگاه صنعتی Educational Complex of IUT

جهت مشاهده اطلاعیه ثبت نام سال تحصیلی 99-98 کلیک کنید. امتحان ورودی پایه دهم: یکشنبه 26 خردادماه 98، ساعت 8:30 صبح در سالن اجتماعات دبیرستان 

میثاق نامه اولیا

به نام خداوند جان و خرد

پیمان نامه خانواده

ما خانواده دانش آموزان دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه صنعتی اصفهان عهد و پیمان می بندیم که در جهت خشنودی پرودگار،مهرورزی و گسترش فرهنگ درست ودر انجام رسالت تحصیلی فرزندان خویش، اصول زیر را در سال تحصیلی جاری مد نظر قرار داده و همه کوشش و توان خویش را براینهادینه کردن این پیمان نامه به کار ببندیم:

1-در جهت سالم سازی محیط خانواده،مدرسه و جامعه و فراهم کردن زمینه گسترش فرهنگ و باورهای درست با اولیا و مربیان مدرسه همکاری و تعامل داشته باشیم.

2- با بهره گیری از آموزه های دینی برای عملی شدن سبک زندگی سالم، آسوده و آرام در خانواده کوشش کنیم. 

3- در حفظ ، تعمیق و اشاعه فضایل اخلاقی ، پوشش و ظاهر آراسته فرزندمان با مدرسه همکاری لازم را بنماییم .

4- با آگاهی از اهداف آموزش و پرورش و برنامه های پرورشی و آموزشی و مقررات مدرسه نسبت به دستیابی به این اهداف کوشا باشیم.

5- با تشویق فرزندمان به مطالعه و پژوهش هدفمند و با برنامه ریزی و دقت، زمینهیشناسایی و بروز استعداد های او را فراهم نماییم.

6- جهت کسب اطلاع از وضعیت درسی و اخلاقی فرزندمان ، حداقل ماهییکبار به مدرسه مراجعه نماییم .

7- ضمن ارتباط مستمر با آموزشگاه همواره از وضعیت تحصیلی و رفتاری او در مدرسه مطلع شویم و خصوصیات رفتاری و درسی در خارج از مدرسه را به اطلاع مسئولین مدرسه برسانیم .

8- پیامها و دعوت آموزشگاه را جهت تبادل نظر در مورد مسائل پرورشی،آموزشی و رفتاری فرزندمان به موقع اجابت نماییم.

9- در صورتی که فرزندمان به هر دلیل نتوانست در دبیرستان حضور یابد مسئولین آموزشگاه را از علت و چگونگی امر مطلع نماییم.

10- با افزایش میزان مشارکت خود در فعالیت های آموزشی و تربیتی مدرسه و برگزاری دوره های آموزشی اثر بخش و ارائه ی خدمات مشاوره ای مدرسه به موارد آسیب پذیر  و آسیب زا برای همسوسازی اهداف و روش های تربیتی خانواده و مدرسه بکوشیم .

11- با توجه به این که خانواده از محیط های مهم و تاثیر پذیر تربیت و یادگیری به شمار می آید در حد توانمندیهای خود در تعامل مستمر و موثر با مدرسه باشیم.

12- با همکاری با انجمن اولیا و مربیان و ارائه پیشنهادها و راه حل های سازنده، به تصمیمات اعضای انجمن اولیاء و مربیان مدرسه، که نمایندگان قانونی کلیه اولیاء دانش آموزان می باشند،احترام بگذاریم .

 

درپایان از خداوند بزرگ برای انجام موارد بالا یاری می جوییم .