فارسیEnglishفرانسه

میثاق نامه کارکنان

میثاق نامه کارکنان

ما کارکنان و دبیران با اعتقاد به آموزه های قرآن کریم،  نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) و ائمه معصومین (ع) به ویژه امام زمان (عج) و ولایت مداری در تمام ساحت ها برای تحقق جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی)، با یکدیگر پیمان می بندیم.

1-  با توجه به نقش الگویی خود، رعایت پوشش اسلامی پایبندی به فرهنگ عفاف و حجاب را وظیفه خود بدانیم و اسوه ای تمام عیار برای دانش آموزان از نظر رفتار و گفتار و عملکرد باشیم

2-  با حضور جمعی در نماز جماعت مدرسه گسترش فرهنگ نماز را ترویج نماییم .

3-  به تکوین و تعالی جنبه های انسانی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور ، عدالت گستر و مهرورزانه با همه انسان ها در سراسر جهان توجه نماییم .

4-  به توانمند سازی مدرسه برای نیل به وضع مطلوب در تولید و بهره وری از موارد رسانه های یادگیری مبادرت ورزیم .

5-  در بسط و توسعه تجارب و ابتکارات همه عوامل از معلم ، دانش آموز و سایر کارکنان در طراحی ، ساخت ، ارزشیابی منابع یاددهی و یادگیری کوشا باشیم و تشکیل گروههای آموزشی را تقویت نماییم .

6-  با توجه به فعالیتهای فردی متربیان ، در طراحی و ساز وکارها ، تنوع بخشی فعال و شیوه های خلاقانه و نوآور آموزشی و کاربرد فناوری جدید را در فرایند یاددهی و یادگیری بکار ببریم و با دانش افزایی مستمر همگانی ، معلومات و عملکردهای خود را ارتقا دهیم .

7-  بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی با رویکرد حل مسئله را مد نظر قرار دهیم .

8-  با توسعه و بسط ظرفیت های وجودی دانش اموزان زمینه ی انگیزه و تغییر مثبت موفقیت انان را فراهم سازیم .

9-  با ایجاد فرصت های آموزشی و تربیتی ، زمینه ی شکوفائی فطرت الهی و رشد عقلی و توانمندیهای بالقوه دانش آموزان را فراهم نماییم .

10-  در گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش با ارائه ی طرحهای پژوهشی و تحقیقی بکوشیم .

11-  جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری های ارتباطی و بهره گیری هوشمندانه از آن را بشناسیم و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن را مد نظر قرار دهیم و خردمندانه عمل کنیم .

12-  به نقش معلم به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق ماموریت های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی توجه ویژه داشته باشیم .

13-  در بسط و توسعه ی تحجثزات آزمایشگاه و کارگاههای آموزشی و هوشمند سازی مدرسه به منظور ایجاد تنوع در فرصت های آموزشی برای پاسخگوئی به نیازهای دانش اموزان بکوشیم .

14-  با ایجاد روحیه ی تفکر، تعقل، خلاقیت ، نوآوری و بهره مندی از روش های نوین و فناوری های          جدید، محیطی بانشاط و شاداب رابه وجود آوریم و برپایی مدرسه ی دوست داشتنی صالح را پی ریزی نماییم.

15-  به نقش فعال ، داوطلبانه و آگاهان دانش آموز در فرایند یاددهی یادگیری و تربیت پذیری توجه نماییم و زمینه ی ایجاد روحیه پرسشگری پژوهشگری ، خلاقیت و کارآفرینی را در وی تقویت نماییم .

16-  موجبات تشکیل شورای دبیران فعال و سازنده ، خودگردان ، پژوهش محور را در راستای اهداف آموزشی و پرورشی فراهم آوریم .

 17-  به مشارکت در زمینه بررسی نیازهای مدرسه در حوزه تولید ، نوآوری آموزشی و پرورشی و کاریرد آن در فرایند تعلیم و تربیت بکوشیم و برای درگیر کردن کلیه عوامل جهت تامین و بروز کردن آن ها گروههای کاری تشکیل دهیم.

18-  با بهره مندی از آموزه های دین مبین اسلام در تمامی برخوردهای انسانی ، فضائل اخلاقی،  خوش خلقی و احترام و ادب را سرلوحه رفتارمان قرار دهیم .