فارسیEnglishفرانسه

اهداف و راهبردهای کلان سند تحول بنیادین

گامهای نخستین در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین

هدف های کلان

هدف شماره 1:

 تربیت انسانی با این خصوصیات: موحد، مومن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت. حقیقت جو، عاقل، عدالت خواه و صلح جو، ظلم ستیز،جهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش، ولایت مدار و منتظر و تلاشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور، دارای عزت نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و باحیا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخلاق اسلامی، خلاق، کارآفرین، مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر و آماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی، اجتماعی بر اساس نظام معیار اسلامی.

 

هدف شماره 2:

الف) ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور، بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینه سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی با تاکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی

ب) التزام به ارزش های اخلاقی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام به اصل ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری دینی

ج) تحکیم وحدت ملی، تقویت روحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیت های اجتماعی، ارتقای آداب و آئین زندگی متعالی، بهداشتی و زیست محیطی

 

هدف شماره 3:

گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی

 

هدف شماره 4:

برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسلامی

 

هدف شماره 5:

افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

هدف شماره 6:

بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی ، مالی و اداری و زیرساخت های کالبدی

 

هدف شماره 7:

ارتقای اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

 

هدف شماره 8:

کسب موفقیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی

 

----------------------------------------------------------

راهبردهای کلان

1-استقرار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

2-نهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویکرد تعالی بخشی درکلیه مولفه های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

3-ابتناء فرآیند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظامها و برنامه های کوتاه مدت و میان مدت برمبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

4-توسعه و نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور

5-گسترش و تعمیق